Інформація про послугу

01217

22-03 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
Реєстрація місця проживання. (Управління адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ВЦА)

Термін виконанняу той же день
Виконавець
Результат послугиПісля здійснення реєстрації місця проживання, законному представнику малолітньої дитини видається довідка про реєстрацію місця проживання за формою згідно з додатком 13 до Правил реєстрації місця проживання.
Перелік документів 1. 1. Заява, яка формується за допомогою програмного продукту "ЦНАП SQS-1" за формою, наведеною у додатку 7 до Правил реєстрації місця проживання;.
2. Свідоцтво про народження.
3. 3.Квитанція про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу)про сплату адміністративного збору в будь-якій формі*(у разі реєстрації місця проживання одночасно і.
4. 4.Заява, яка формується за допомогою програмного продукту "ЦНАП SQS-1", про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання);.
5. 5.У разі здійснення реєстрації місця проживання новонародженої дитини віком до 14 років в електронній формі відповідно до Порядку надання комплексної послуги "Малятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 року №691 "Про ре.
6. 6.Документи, що підтверджують право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою.
7. Крім зазначених документів, подаються:.
8. документ, що посвідчує особу законного представника малолітньої дитини/батьків (усиновлювачів)..
9. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників..
10. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідче.
11. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини відповідно до порядку надання комплексної послуги "Малятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №961 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих у.
12. Місце проживання дитини віком до 14 років, відповідно до Порядку надання комплексної послуги "Малятко", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 №961 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для.
13. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років електронній формі здійснюється виключно за умови, що така реєстрація здійснюється за наявним у реєстрі територіальної громади за зареєстрованим місцем проживання батьків чи одного з них..
14. Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років в електронній формі здійснюється виключно на підставі заяви, поданої в електронній формі, без подання інших документів, визначених правилами реєстрації місця проживання..
15. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами згода батьків на реєстрацію місця проживання дитини віком до 14 років підтверджується їх кваліфікованими електронними підписами або засвідчується кваліфікованим електронним підписом нотаріуса.
16. Відомості щодо прізвища, імені, по батькові (за наявності) дитини, батьків чи одного з них, номера та серії свідоцтва про народження дитини, зазначені в заяві, перевіряються на відповідність даним Державного реєстру актів цивільного стану громадян, через.
ВкладенняІнформаційна та технологічна картка
Послугу надано: 0