Інформація про послугу

00034

22-01 Реєстрація місця проживання
Реєстрація місця проживання. (Управління адміністративних послуг Сєвєродонецької міської ВЦА)

Термін виконанняу той же день
Виконавець
Результат послугиВідомості про реєстрацію місця проживання вносяться до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи яка потребує додат
Перелік документів 1. 1.Заява, яка формується за допомогою програмного продукту "ЦНАП SQS-1" за формою, наведеною у додатку 6 до Правил реєстрації місця проживання;.
2. 2. Документ до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця.
3. 3.Квитанція про сплату адміністративного збору або роздруковану квитанцію з використанням програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу)про сплату адміністративного збору в будь-якій формі*(у разі реєстрації місця проживання одночасно і.
4. 4.Заява, яка формується за допомогою програмного продукту "ЦНАП SQS-1" про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання);.
5. 5.Документи, що підтверджують право на проживання в житлі - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою.
6. 6.Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку)..
7. 7.Заява, яка формується за допомогою програмного продукту "ЦНАП SQS-1" про зняття особи з реєстрації місця проживання за формою згідно з додатком 11 до Правил реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним знят.
8. У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:.
9. документ, що посвідчує особу представника;.
10. документ, що підтверджує повноваження особи як представника. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників..
11. Відповідність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник, якщо інше не встановлено судом..
ВкладенняІнформаційна та технологічна картка
Послугу надано: 0